Blus med många små knappar - 52 nvxpvj22348-50/52The Trees Around UsMazda 323 BD, 1981 - 1985, verkstadshandbok