Aluminium LED-list, 3x36cm, Varmvit


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Gel Pads- Fixare

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Fanni K Home Stories Bomullsmatta "Aamu" Blå/Vit 60x90 cm
Facing heaven : välkommen till sichuanköket 9789127155268

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster A4 21x30cm Helsingborg Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Stormtrooper 2D Trådlampa Original
Tomte textil 55 cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster A4 21x30cm Mojito Drawing

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster A3 30x42cm Marmor New York

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Aromalampa i Keramik Kaktus VitAromalampa i Keramik Tekanna Vitvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster A4 21x30cm Blå Feather
Poster A3 30x42cm Subway Nights

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Poster A3 30x42cm Male Abs Close-Up

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Julgranskula Röd Johan
Poster A4 21x30cm Female Abs Close-Up
Julgranskula Grön Felix

På tisdagen godkände ministerrådetPoster A4 21x30cm Always ClassyPoster A4 21x30cm Horses MorningJulgranskula Rosa Nils den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Julgranskula Röd Axel
Poster A3 30x42cm All Good Things

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster A4 21x30cm Tribal Women Röd anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster A4 21x30cm Family