Poster Sköldpadda 50x70cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Poster N.Y forties 50x70cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster sjökort Umeå, 50x70 cm
PIONVALLMO FRÖPAKET INKL. KORT - ENKLA BLOMMOR

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster Buddha staty, 50x70 cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster lastbåt vid sandstrand, 50x70 cm
Poster båtar uppdragna på stranden, 50x70 cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster Sjökort Gävlebukten, 50x70 cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Distress Marker Penna - Milled Lavender

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster asiatisk man fiskar, 50x70 cmPoster sandstrand, 50x70 cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster Skylt Californien 50x50cm
Poster egyptisk pelare, 50x70 cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Poster väg genom bambuskog, 50x70 cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster Gul cab i New York,100x150cm
Poster Häradskär, 50x70 cm
Poster höga träd, 50x70 cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster Illustration Frankrike, 50x50 cmPoster schakspelande apa, 50x70 cmPoster gammalt krigsflygplan, 50x70 cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster motorcykel 1928, 50x70 cm
Poster Isgrotta, 50x70 cm

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster segelbåt söderhavet, 50x70 cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster segelflygare på skidor, 50x70 cm